Tiếng Việt

Lịch sử hình thành

 1. 2002

  Tháng 7 năm 2002: Công Ty TNHH Tuấn Đạt được thành lập, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu và nhà đại lý phân phối hàng điện lạnh nhập khẩu.

 2. 2003

  Tháng 7 – 2003: Xí Nghiệp May I đi vào hoạt động với quy mô 280 côngnhân.

 3. 2005

  Tháng 03 – 2005: Xây dựng Xí Nghiệp May II nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng.

 4. 2009

  Tháng 03 – 2009: Thực hiện chiến lược mở rộng quy mô sản xuất, Công Ty TNHH Tuấn Đạt II được xây dựng và đi vào hoạt động.

 5. 2012

  Tháng 03 – 2012: Mở rộng thêm Xí Nghiệp May III với quy mô 500 công nhân, đánh dấu cột mốc 10 năm phát triển không ngừng nghỉ của công ty

 6. 2014

  Tháng 03 – 2014: Xí Nghiệp May IV đi vào hoạt động nâng công suất nhà máy lên đến 3.500.000 sản phẩm/năm

 7. 2015

  Tháng 02 – 2015: Thành lập công ty TNHH May Hiệp Đức.

   

 8. 2015

  Tháng 12 – 2015: Công Ty TNHH Tuấn Đạt đổi tên thành Công Ty Cổ PhầnTuấn Đạt.

 9. 2016

  Tháng 4 – 2016:  Văn phòng mới Công ty CP Tuấn Đạt đi vào hoạt động