Tiếng Việt
Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân

Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam” lần thứ III, năm 2016. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhằm động viên tinh thần và biểu dương những đóng góp to lớn của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Tính đến ngày 30/9/2016, toàn tỉnh có gần 5.800 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 184 doanh nghiệp Nhà nước, 135 doanh nghiệp FDI và gần 5.500 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh gần 14.300 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp mới không ngừng tăng lên, trong 9 tháng đầu năm đã có 834 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 4.600 tỷ đồng.

Đội ngũ doanh nhân – doanh nghiệp đóng vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam, tạo ra lượng lớn việc làm cho lao động trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, đội ngũ doanh nhân Quảng Nam còn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với cộng đồng bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội rất ý nghĩa, thiết thực thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Quảng Nam đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh: Doanh nghiệp phấn đấu đạt được mục tiêu và phát triển đi lên trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay là một điều không hề dễ dàng, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp, doanh nhân phải cố gắng không ngừng, phải biết chấp nhận và vượt qua thách thức. Vì vậy, chúng tôi hết sức chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp, doanh nhân. Để cụ thể hóa bằng hành động, UBND tỉnh đã ban hành và đề ra các biện pháp cụ thể để chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm của cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhiều chương trình và hoạt động cải cách thủ tục hành chính đã được thực hiện và từng bước đi vào thực chất, giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh từ doanh nghiệp, như: xây dựng Cổng thông tin Hỗ trợ doanh nghiệp; thành lập Tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư; tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ hang tháng; chương trình cà phê doanh nhân;

2

Để cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tối đa tài năng, trí tuệ và năng lực sản xuất kinh doanh của mình. Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Nam đồng tâm hiệp lực, năng động sáng tạo, nổ lực hết mình vượt qua khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, tiến tới thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.

Dịp này, UBND tỉnh trao thưởng, tôn vinh 37 doanh nghiệp và 29 doanh nhân tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam.