Tiếng Việt
5 tháng, nhập siêu từ Trung Quốc gần 11,5 tỉ USD

5 tháng, nhập siêu từ Trung Quốc gần 11,5 tỉ USD

Thống kê sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 5, cả nước đã chi xấp xỉ 19 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, chiếm gần 29% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu của các nước.

Trong các nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có 5 nhóm hàng có tổng giá trị từ 1 tỉ USD, gồm: nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng (gần 3,4 tỉ USD); điện thoại các loại và linh kiện (gần 2,5 tỉ USD); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (gần 2,2 tỉ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (gần 2,1 tỉ USD) và sắt thép (hơn 1,6 tỉ USD).
Ở chiều ngược lại, trong 5 tháng đầu năm, VN xuất sang Trung Quốc lượng hàng hóa trị giá gần 7,5 tỉ USD và chỉ có nhóm hàng điện thoại và linh kiện điện thoại đạt trị giá hơn 1,1 tỉ USD.
Năm 2015, VN chi 49,5 tỉ USD nhập hàng hóa từ Trung Quốc, trong khi xuất khẩu sang quốc gia này đạt hơn 17 tỉ USD.