Tiếng Việt
50% doanh nghiệp xuất khẩu không có trang web riêng

50% doanh nghiệp xuất khẩu không có trang web riêng

Theo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, năm 2015 qua khảo sát hơn 800 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu ở nhiều lĩnh vực như dệt may, da giày, thủy sản… thì có đến 50% không có trang web để phục vụ hoạt động.

Trong số các DN có trang web riêng thì chỉ có 58% trang web có phiên bản tiếng nước ngoài để phục vụ quảng bá sản phẩm hướng tới thị trường xuất khẩu. Tỷ lệ các DN xuất khẩu tham gia các sàn thương mại điện tử cũng còn thấp, chỉ chiếm 20% đối tượng được khảo sát.
Phương thức thiết lập quan hệ với đối tác xuất khẩu được áp dụng nhiều nhất vẫn là gặp gỡ trực tiếp với 59%, trong khi việc triển khai hoạt động này qua website hay sàn thương mại điện tử chỉ chiếm 19%.
Trong khi đó, có đến 73% DN được khảo sát đánh giá việc ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu là rất hiệu quả. Đồng thời, 66% DN có sử dụng dịch vụ công trực tuyến như hệ thống thông quan tự động của hải quan để thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu. Tuy nhiên, có 41% DN cho biết không sử dụng dịch vụ công trực tuyến do hệ thống này hoạt động không ổn định và 32% DN cho rằng trình tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa rõ ràng.