Tiếng Việt

Giải thưởng đạt được

Doanh nghiệp văn hóa vì cộng đồng

Huân chương lao động hạng III

Trung ương hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam

Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Ủy ban nhân dân thành phố Tam kỳ tặng

Giải thưởng sao Vàng đất Việt 2009