Tiếng Việt
Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn:

Công ty Cổ phần Tuấn Đạt nỗ lực không ngừng trở thành một trong những doanh nghiệp may mặc xuất khẩu hàng đầu Việt Nam, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Sứ mệnh:

+ Đối với khách hàng: Tối đa hoá hiệu quả kinh doanh. Trở thành điểm đến tin cậy, đảm bảo sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

+ Đối với người lao động: Tại Tuấn Đạt, chúng tôi cam kết đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thân thiện cho các thành viên ngôi nhà chung Tuấn Đạt.

+ Đối với cộng đồng: Chúng tôi nhận thức được rằng sự phát triển của công ty luôn luôn gắn liền với sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường luôn luôn được ban quản trị và tập thể cán bộ nhân viên Tuấn Đạt chú trọng, hướng đến sự phát triển bền vững.